برج تجاری و اداری مادیران

پروژه مادیران واقع در میدان ونک خیابان خدامی نبش آفتاب ، در سال 1388 در ۱۸ طبقه اداری تجاری احداث گردیده است.

۴۰۰۰۰

متر مربع

۱۳۹۰

تاریخ پایان

۱۳۸۶

تاریخ شروع

مراحل مختلف پروژه

گالری پروژه

توضیحات تکمیلی پروژه

پروژه مادیران واقع در میدان ونک خیابان خدامی نبش آفتاب ، در سال 1388 در ۱۸ طبقه اداری تجاری احداث گردیده است.

در این قسمت باید توضیحات تکمیلی پروژه وارد شود. مراحل و نحوه اجرا.

اگر از کار ما خوش‌تان آمد با ما در تماس باشید