ساختمان اداری موقوفات دکتر افشار

آدرس: تهران خ ولیعصر سه راه زعفرانیه

۴۵۰۰

متر مربع

۱۴۰۰

تاریخ پایان

۱۹۳۸.

تاریخ شروع

مراحل مختلف پروژه

گالری پروژه

توضیحات تکمیلی پروژه

آدرس: تهران خ ولیعصر سه راه زعفرانیه

در این قسمت باید توضیحات تکمیلی پروژه وارد شود. مراحل و نحوه اجرا.

اگر از کار ما خوش‌تان آمد با ما در تماس باشید