پروژه سرپرستی موسسه مالی و اعتباری ملل

این ساختمان با ۱۴ طبقه اداری و تجاری در اتوبان همت شرق بعد از خیابان شیخ بهایی نبش خیابان شیراز جنوبی احداث شده است.

۹۰۰۰

متر مربع

۱۳۹۵

تاریخ پایان

۱۳۹۳

تاریخ شروع

مراحل مختلف پروژه

گالری پروژه

توضیحات تکمیلی پروژه

این ساختمان با ۱۴ طبقه اداری و تجاری در اتوبان همت شرق بعد از خیابان شیخ بهایی نبش خیابان شیراز جنوبی احداث شده است.

در این قسمت باید توضیحات تکمیلی پروژه وارد شود. مراحل و نحوه اجرا.

اگر از کار ما خوش‌تان آمد با ما در تماس باشید