پروژه ونک (حکیم اعظم)

پروژه حکیم اعظم با زیربنای ۳۰۰۰ مترمربع با کاربری اداری در محدوده ونک احداث شده است.

آدرس: تهران میدان ونک خ شیراز شمالی خ حکیم اعظم

۳۰۰۰

متر مربع

۱۴۰۱

تاریخ پایان

۱۳۹۹

تاریخ شروع

مراحل مختلف پروژه

گالری پروژه

توضیحات تکمیلی پروژه

پروژه حکیم اعظم با زیربنای ۳۰۰۰ مترمربع با کاربری اداری در محدوده ونک احداث شده است. آدرس: تهران میدان ونک خ شیراز شمالی خ حکیم اعظم

در این قسمت باید توضیحات تکمیلی پروژه وارد شود. مراحل و نحوه اجرا.

اگر از کار ما خوش‌تان آمد با ما در تماس باشید