لیست تمامی پروژه های آموت

اعتماد و تداوم همکاری تنها از طریق مسئولیت پذیری و رضایت کارفرما حاصل می شود. رزومه این شرکت و تداوم همکاری با کارفرمایان محترم گواه این امر است .

۲۵+

تجربه اجرایی

۳۰۰۰۰+

متراژ کار شده

۱۲

تعداد پروژه ها

برج تجاری و اداری مادیران

پروژه برج بین المللی تهران

پروژه ونک (حکیم اعظم)

پروژه اداری فومن شیمی

پروژه سرپرستی موسسه مالی و اعتباری ملل

برج مسکونی داریوش تهران

مجتمع مسکونی یاسمن

ساختمان اداری موقوفات دکتر افشار

اگر از کار ما خوش‌تان آمد با ما در تماس باشید